DU LỊCH

Mỗi năm một lần

Cứ như thế mỗi năm một lần TDS lại tổ chức cho toàn thể cán bộ nhân viên công ty đi du lịch

 


Other news

Tinh xảo cổ vật Hoàng Thành Thăng Long

Hình ảnh hội chợ HK tháng 4 2011

Exhibitions